PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
Kerstviering senioren wijkgemeente west Kerstviering senioren wijkgemeente west

Met plezier nodigen wij de senioren van wijkgemeente west uit voor de kerstviering op woensdag 11 december in de Maranathakerk. We verwelkomen u graag om 17:00 uur met een drankje en zullen daarna met elkaar een viering hebben met samenzang, gebed, meditatie en wisselen dit af met een heerlijke maaltijd. Rond 20:00 uur zal de bijeenkomst eindigen. 
Vanaf 9 november wordt de uitnodiging door uw sectiediaken persoonlijk bij u bezorgd.
Indien u wenst, kunt u zich ook telefonisch aanmelden bij Arthur van Rooijen. Telefoon: 06-26366813.

Tot ziens op 11 december 2019

Diaconie wijkgemeente west
 
Pastoraat Pastoraat
Tijdens een predikantsvacature is de taak die de gemeente altijd al heeft, nl. er pastoraal voor elkaar zijn en met elkaar meeleven, des te belangrijker. 
Daarom is de kerkenraad bijzonder verheugd dat we ds. Wim Koerselman bereid hebben gevonden om twee dagdelen per week pastoraal werk te doen. Wim is een meelevend lid van onze gemeente en bij velen van u inmiddels geen onbekende meer. Hij gaat regelmatig voor in kerkdiensten in Woerden, zo ook op Paasmorgen in de Maranathakerk. Wim is emeritus-predikant en ook al jarenlang geen onbekende van Gerrit Schouten. Wim zal uiteraard niet alle taken van Gerrit kunnen overnemen. Hij zal in overleg met Rik Gorter (seniorenpastoraat) en de kerkenraad er proberen te zijn waar en wanneer dat nodig is. 
     Henk de Heer
 
EREDIENSTVAARDIG EREDIENSTVAARDIG

17 november, 2e zondag van de Voleinding, groen
Petruskerk 9.30 uur. Voorganger in de ochtenddienst is Rik Gorter. Het orgel wordt bespeeld door dhr. Kees Bruggeman.
Autodienst Noord: fam. Van Keulen (411582); West: dhr. W. Verwer (412656)

Maranathakerk 18.30 uur. Vanavond is voorganger mevr. N.J. de Jong. Zij is student aan de PthU.
Kees Bruggeman bespeelt het orgel en/of de piano.
Een goede dienst gewenst.
Autodienst Noord: fam. Van Keulen (411582); West: fam. Verhoef (691573)

lees meer »
 
Autodiensten Autodiensten
Mocht u van deze dienst gebruik willen maken, dan graag de dag van tevoren tussen 8.30 en 9.30 uur bellen met de dienstdoende chauffeur.
De wijken Noord en West hebben hun eigen chauffeursdiensten. U wordt dringend verzocht alleen de chauffeurs van uw eigen wijk te bellen.
 
Kinderoppas Kinderoppas

De zorg voor de kinderoppas berust op zo.10 nov. in de MK bij Albertine Schoester en Aukje Straver; op zo. 17 nov. in de PK bij Annelies Visser en Henriëtte van der Ploeg; op zo. 24 nov. in de PK bij Nynke of Danny en Naomi Bastmeijer.

 
Kindernevendienst Kindernevendienst

De leiding van de kindernevendienst is op zo.10 nov. in de MK in handen van Daniëlle Douqué, Nynke Klarenbeek en Koos Straver; op zo. 17 nov. in de PK hebben Dorine van Bemmel, Margreeth Rozendaal en Elsbeth Harthoorn de leiding; op zo. 24 nov. in de PK geldt dat voor Tineke Hanemaaijer, Maron Roelofsen en Marjan Risseeuw.

 
Kerkcafé Woerden Kerkcafé Woerden
             
In juli 2014 is het Kerkcafé Woerden van start gegaan met een groep vrijwilligers/sters, werkgroepleden en natuurlijk de bezoekers. Het kerkcafé is een gezamenlijk initiatief van de drie PKN-kerken en de rooms-katholieke parochie.
lees meer »
 
 
 

Inloggen

Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Meditatie

DE ROUWSLUIER AFGENOMEN
En Hij zal op deze berg verslinden de sluier waarmee het gezicht van alle volken omsluierd is, en de bedekking waarmee alle naties bedekt zijn. Hij zal de dood voor altijd verslinden, de Heere HEERE zal de tranen van alle gezichten afwissen …

Jesaja 25:7-8a

Steeds weer schildert Jesaja het komende Koninkrijk in schitterende kleuren. Zo ook in Jesaja 25. Een visioen van een feestmaal dat zal worden aangericht op de berg Sion voor alle volken. In Gods Naam mag Jesaja verkondigen dat de smaad van Zijn volk Israël weggenomen zal zijn van de hele aarde en dat de mensen bevrijd zullen worden uit hun rouwsituatie. Want God zal de dood verslinden. En dat voor altijd en eeuwig. Je kunt van zo’n belofte erg blij worden. Maar onze reactie zou ook een andere kunnen zijn. Want: hoeveel eeuwen is het al niet geleden dat dit gezegd werd? En wat is er veranderd? Wat heb ik eraan als er thuis niemand meer op mij wacht …
Verdriet, eenzaamheid, angst en pijn zijn nog geen voltooid verleden tijd, ook niet voor de gelovigen. De feestgangers komen met betraande ogen aan op de berg Sion. De HEERE wacht hen daar op als de grote Gastheer. Als Hij dan de sluier wegneemt, wordt het betraande gezicht zichtbaar. Maar met een oneindig teer gebaar, zoals een 

meer
 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden

Het kerkblad 'Hervormd Woerden' 

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.