PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
Openbare belijdenis Openbare belijdenis

In september wil ik weer starten met een nieuwe groep mensen die zich willen oriënteren op het doen van openbare belijdenis. Wie belangstelling heeft om mee te doen kan zich melden bij ds. Gerrit Schouten. Tijd en plaats van samenkomst bepalen we in overleg. 
     G. Schouten
 

 
Uit de pastorie Uit de pastorie

Op 9 september is het 25 jaar geleden dat ik als predikant bevestigd werd in Anjum e.o. “En omstreken” slaat op de andere dorpen Morra/Lioessens, Paesens/Moddergat en Nes/Wierum. Wat Geert Mak toen al beschreef in zijn boek “Hoe God verdween uit Jorwerd” zag ik voor mijn ogen gebeuren. Het geloof sijpelt weg uit de levens van mensen. De kerk verliest haar relevantie. Je kunt er heel somber van worden en dat word ik ook wel eens. Maar, overal zie je ook kleine groepen mensen die met geloof en volharding hun geloof in God blijven belijden.  Misschien is het ook een afscheid van een manier van kerkzijn die niet meer aansluit bij deze tijd. De kerk zal altijd een bepaalde mate van organisatie nodig hebben maar verloopt vooral langs de lijn van de relatie, met God en met elkaar. Ik ben hoopvol omdat God zelf de Heer van de kerk is. Omdat Jezus het hoofd, dat wil zeggen bron en oorsprong is. Het is Zijn kerk en dat geeft moed. Ik hou ervan om plannen te maken en te organiseren. Maar in die 25 jaar ben ik steeds meer het belang gaan zien van gebed. In de dienst op 9 september zal het dan ook gaan over de hoop, de tekst van de bevestigingsdienst 25 jaar geleden in Anjum e.o. “Moge God, die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede, zodat uw hoop overvloedig zal zijn door de kracht van de heilige Geest”. U bent van harte welkom om dit moment met ons mee te vieren. 
Hartelijke groeten uit de pastorie aan het Haagwindeveld, 
       Gerrit en Tineke Schouten

 
Autodiensten Autodiensten

Mocht u van deze dienst gebruik willen maken, dan graag de dag van tevoren tussen 8.30 en 9.30 uur bellen met de dienstdoende chauffeur.
De wijken Noord en West hebben hun eigen chauffeursdiensten. U wordt dringend verzocht alleen de chauffeurs van uw eigen wijk te bellen.

 
Kerkcafé Woerden Kerkcafé Woerden

             
In juli 2014 is het Kerkcafé Woerden van start gegaan met een groep vrijwilligers/sters, werkgroepleden en natuurlijk de bezoekers. Het kerkcafé is een gezamenlijk initiatief van de drie PKN-kerken en de rooms-katholieke parochie.

lees meer »
 
 
 

Inloggen

Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Meditatie
“Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen”.

2 Korintiërs 5:17

 
Nieuw !
Het nieuwe is gekomen. Paulus moet het er wel apart bijzeggen. Anders zou het sommigen ontgaan zijn. Christen of niet, het leven gaat gewoon door. Het Evangelie in hoofd en hart, en toch verandert er weinig.
Hoe zit dat nu. Het Evangelie was toch bedoeld om ons allemaal te veranderen? Na Pasen is de macht van zonde en door toch verslagen? Met Pinksteren is de Heilige Geest toch over ons uitgestort?
Ja, dat is waar. Het is bedoeld om ons allemaal te veranderen. Het grote woord dat daarbij genoemd wordt is verzoening. Wat stuk is wordt weer heel gemaakt. Verzoening is het middel tot het grote doel: de nieuwe schepping.

Toch begaan we een vergissing als we menen dat we daarna net kunnen doen of er niks gebeurd is.  Dan kan wel in onze houding naar God. God heeft er voor gekozen om de overtredingen van de wereld niet toe te rekenen. Als we naar onszelf en naar anderen kijken zien we alleen mensen wiens schuld door God bedekt is.
In de verhoudingen van mensen ligt dat anders. We worden niet
 
meer
 
Bediening Heilige Doop

Wijk Centrum-Oost:
Zondag 2 september om 9.30 uur in de Petruskerk. Doopzitting: maandag 27 augustus om 20.00 uur in Het Baken. Aanmelden via 
Zondag 4 november om 9.30 uur in de Maranathakerk.
 

 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden

Het kerkblad 'Hervormd Woerden' 

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.