PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
Rik Gorter Rik Gorter

Hoewel dergelijke woorden wellicht niet altijd uitgesproken hoeven te worden, is het toch goed om eens te memoreren hoe verheugd en dankbaar wij zijn voor het vele werk dat Rik Gorter voor onze Gemeente doet. Niet alleen in het Pastoraat, maar ook voor de zondagse Erediensten. Wat dit laatste betreft: Rik heeft sinds enige tijd officieel vanuit de PKN een preekconsent mogen ontvangen. Wie de discussie in de landelijke media volgt, weet dat de PKN zo'n consent niet zo maar afgeeft. Daarom: Rik, gefeliciteerd. Wij zijn erg dankbaar, in de voor wijk West 'dominee-loze' periode, jou zo vaak in ons midden te hebben!

       Henk de Heer

 
BONHOEFFERREIS BONHOEFFERREIS

Waarom een Bonhoefferreis?
Van maandag 5 tot en met zondag 11 oktober 2020 hopen wij met gemeenteleden een Bonhoeffer/Berlijnreis te maken. De aanleiding is dat 75 jaar geleden, op 9 april 1945, Bonhoeffer op bevel van Hitler ter dood werd gebracht. Na 75 jaar blijkt Bonhoeffer nog steeds een bron van inspiratie voor wie zich in zijn theologie en leven verdiept.
Daarom deze reis. Om ons door Bonhoeffer te laten inspireren.
Een bijkomend voordeel is dat Berlijn een buitengewoon interessante stad is om te bezoeken.

Wie was Bonhoeffer?
Bonhoeffer was een uitzonderlijk begaafde jonge theoloog uit Berlijn die al heel vroeg inzag

lees meer »
 
Pastoraat Pastoraat
Tijdens een predikantsvacature is de taak die de gemeente altijd al heeft, nl. er pastoraal voor elkaar zijn en met elkaar meeleven, des te belangrijker. 
Daarom is de kerkenraad bijzonder verheugd dat we ds. Wim Koerselman bereid hebben gevonden om twee dagdelen per week pastoraal werk te doen. Wim is een meelevend lid van onze gemeente en bij velen van u inmiddels geen onbekende meer. Hij gaat regelmatig voor in kerkdiensten in Woerden, zo ook op Paasmorgen in de Maranathakerk. Wim is emeritus-predikant en ook al jarenlang geen onbekende van Gerrit Schouten. Wim zal uiteraard niet alle taken van Gerrit kunnen overnemen. Hij zal in overleg met Rik Gorter (seniorenpastoraat) en de kerkenraad er proberen te zijn waar en wanneer dat nodig is. 
     Henk de Heer
 
EREDIENSTVAARDIG EREDIENSTVAARDIG

25 augustus, 10e zondag na Trinitatis, groen

Petruskerk 18.30 uur. In deze avonddienst zal ds. J.A. Berkheij onze voorganger zijn. De verkondiging is uit de brief van Paulus aan Filemon, een klein bijbelboekje, waarin de apostel een gunst vraagt voor de slaaf Onesimus. Wat heeft deze brief ons in de huidige tijd te zeggen?

Marnix van der Ploeg begeleidt ons op het orgel.
Een gezegend uur gewenst.
Autodienst Noord: fam. De Jonge (06-30142885); West: dhr. G. Vos (422237)
 
1 september, 11e zondag naTrinitatis, groen
Maranathakerk 18.30 uur. Ds. G.H. Fredrikze uit Harderwijk zal vanavond de dienst leiden.
Ad van Pelt bespeelt het orgel.
Hartelijk welkom en een gezegend uur gewenst.
Autodienst Noord: fam. Dekker (691631); West: dhr. J.A. van Amstel (508188)
lees meer »
 
Autodiensten Autodiensten
Mocht u van deze dienst gebruik willen maken, dan graag de dag van tevoren tussen 8.30 en 9.30 uur bellen met de dienstdoende chauffeur.
De wijken Noord en West hebben hun eigen chauffeursdiensten. U wordt dringend verzocht alleen de chauffeurs van uw eigen wijk te bellen.
 
Kinderoppas Kinderoppas

De zorg voor de kinderoppas berust op zo.8 sept. in de MK bij Albertine Schoester en Sophie Bastmeier; op zo. 15 sept. in de MK bij Janneke van Vliet en Sanne Douqué; op zo. 22 sept. in de PK bij Casper of Anita en Tamara Gorter.

 
Kindernevendienst Kindernevendienst

De leiding van de kindernevendienst is op zo.8 sept. in de MK in handen van Dorine van Bemmel, Nynke Klarenbeek en Margriet Velings; op zo. 15 sept. in de MK hebben Tineke Hanemaaijer, Margreeth Rozendaal en Elsbeth Harthoorn de leiding; op zo. 22 sept. in de PK geldt dat voor Ernst Burger en Koos Straver.

 
Kerkcafé Woerden Kerkcafé Woerden
             
In juli 2014 is het Kerkcafé Woerden van start gegaan met een groep vrijwilligers/sters, werkgroepleden en natuurlijk de bezoekers. Het kerkcafé is een gezamenlijk initiatief van de drie PKN-kerken en de rooms-katholieke parochie.
lees meer »
 
 
 

Inloggen

Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Meditatie
 

MIJN GENADE IS U GENOEG

Voor veel mensen bekende woorden. Ik hoor deze woorden weleens. De toon waarop deze woorden worden uitgesproken kan echter totaal verschillend zijn. Waar de één liefdevol deze woorden spreekt, worden ze door een ander uitgespuugd. Waar de één iets van hoop of iets van berusting ontleent aan deze woorden, roepen ze bij een ander weerstand op; hoezo “mijn genade is u genoeg”?
De apostel Paulus schrijft in zijn brief aan de christenen in Korinthe dat Jezus tot hem heeft gesproken: “Je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid” (NBV). De zin staat niet op zichzelf. Er gaat het nodige aan vooraf. Na Paulus zijn er in Korinthe nep-apostelen gekomen die invloed hebben gekregen. Paulus heeft van hen kritiek gekregen. Nu moet Paulus iets doen wat hij niet wil: hoog van zichzelf opgeven. Altijd heeft hij God en Jezus centraal gesteld en nu moet hij

meer
 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden

Het kerkblad 'Hervormd Woerden' 

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.