PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
BONHOEFFERREIS BONHOEFFERREIS

Waarom een Bonhoefferreis?
Van maandag 5 tot en met zondag 11 oktober 2020 hopen wij met gemeenteleden een Bonhoeffer/Berlijnreis te maken. De aanleiding is dat 75 jaar geleden, op 9 april 1945, Bonhoeffer op bevel van Hitler ter dood werd gebracht. Na 75 jaar blijkt Bonhoeffer nog steeds een bron van inspiratie voor wie zich in zijn theologie en leven verdiept.
Daarom deze reis. Om ons door Bonhoeffer te laten inspireren.
Een bijkomend voordeel is dat Berlijn een buitengewoon interessante stad is om te bezoeken.

Wie was Bonhoeffer?
Bonhoeffer was een uitzonderlijk begaafde jonge theoloog uit Berlijn die al heel vroeg inzag dat het nationaal socialisme van Hitler een grote bedreiging was voor de kerk en voor heel Duitsland. Hij groeide op in een niet erg kerkelijk gezin in de hogere kringen van Berlijn. Toch werd hij predikant. Hij leidde later

lees meer »
 
Aanpassingen wijkkassen Aanpassingen wijkkassen

Vanwege de samenvoeging van de wijken Noord en West verandert er ook een en ander op het gebied van de wijkkassen. Deze worden per 1 januari a.s. samengevoegd. De penningmeester van wijk West, dhr. Erwin Meijer, legt het penningmeesterschap neer. Wij danken hem voor zijn inzet in deze. De bankrekening van wijkkas West zal per genoemde datum worden opgeheven. De penningmeester van wijkkas Noord, dhr. Gert Lekkerkerker, wordt penningmeester van de nieuwe wijk Noord+West. De bankrekening van wijk Noord wordt voortgezet onder de naam Hervormde Gemeente Woerden inz. Wijkkas Noord+West. Afrekenen blijft mogelijk op de eerste maandag van de even maanden of tussendoor via de mail of brievenbus op het adres Jan Sluijtersstraat 20.
       Gert Lekkerkerker

 
Pastoraat Pastoraat
Tijdens een predikantsvacature is de taak die de gemeente altijd al heeft, nl. er pastoraal voor elkaar zijn en met elkaar meeleven, des te belangrijker. 
Daarom is de kerkenraad bijzonder verheugd dat we ds. Wim Koerselman bereid hebben gevonden om twee dagdelen per week pastoraal werk te doen. Wim is een meelevend lid van onze gemeente en bij velen van u inmiddels geen onbekende meer. Hij gaat regelmatig voor in kerkdiensten in Woerden, zo ook op Paasmorgen in de Maranathakerk. Wim is emeritus-predikant en ook al jarenlang geen onbekende van Gerrit Schouten. Wim zal uiteraard niet alle taken van Gerrit kunnen overnemen. Hij zal in overleg met Rik Gorter (seniorenpastoraat) en de kerkenraad er proberen te zijn waar en wanneer dat nodig is. 
     Henk de Heer
 
Autodiensten Autodiensten

Mocht u van deze dienst gebruik willen maken, dan graag de dag van tevoren tussen 8.30 en 9.30 uur bellen met de dienstdoende chauffeur.
Vanaf 1 januari 2020 hebben de wijken Noord en West geen eigen chauffeursdiensten meer. Bij elke dienst ziet u één naam staan. Die persoon kunt u bellen voor vervoer naar de kerk.

 
Bloemendienst West Bloemendienst West

Naar aanleiding van het samenvoegen van Noord en West willen we voor een van de praktische zaken uw aandacht vragen, nl de Bloemendienst.
We willen graag samen verder gaan en vragen daarom gemeenteleden zich aan te melden om de bloemen te bezorgen na de dienst. Naar aanleiding hiervan kunnen we bekijken hoe we er verder vorm aan gaan geven. Voor inlichtingen en aanmelden kunt u contact opnemen met Desiree Miedema tel 422065 of Jaap van Ingen tel 501766.

 
Kerkcafé Woerden Kerkcafé Woerden
             
In juli 2014 is het Kerkcafé Woerden van start gegaan met een groep vrijwilligers/sters, werkgroepleden en natuurlijk de bezoekers. Het kerkcafé is een gezamenlijk initiatief van de drie PKN-kerken en de rooms-katholieke parochie.
lees meer »
 
 
 

Inloggen

Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Meditatie

VOORBEREIDING OP DE BEGRAFENIS
“Zij heeft dit bewaard met het oog op de dag van Mijn begrafenis.”

Johannes 12:7

Minder dan een week voor Zijn kruisiging, gaat Jezus naar Bethanië. Daar wonen vrienden van Hem. Het gezin van Martha, Maria en Lazarus. Daar kwam Hij graag. Daar woont liefde. Vergeet niet: de Zoon van God was ook mens. Met alle menselijke emoties zoals jij en ik. Juist nu zoekt Hij de warmte van vertrouwde mensen om Zich heen.
Tijdens de maaltijd gaat Maria naar Jezus toe en zalft Hem met zuivere narduszalf van zeer grote waarde. Een uiting van haar liefde en toewijding voor Hem. ‘Als je veel van iemand houdt, geef je ’t mooiste wat je hebt …’ De geur van dat flesje vult het hele huis, maar dat was eigenlijk de geur van dodenzorg. Dat parfum werd toentertijd gebruikt om de graflucht te overvleugelen. Denk maar aan de vrouwen die op de Paasmorgen naar het graf van Jezus gaan met heerlijk ruikende specerijen. Ook hier bij Maria wordt zalven balsemen.
Deze uiting van haar liefde, van wat er leefde in haar hart, wordt zo door Jezus herkend en aanvaard: “Zij heeft dit bewaard met het oog op de dag van Mijn begrafenis.” Wel te vroeg natuurlijk, want Jezus

meer
 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden


Het kerkblad 'Hervormd Woerden' 

 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.