PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
Morgengebed Lange Wiek Morgengebed Lange Wiek
Wist u, dat er vanuit onze wijkgemeente  iedere derde vrijdag van de maand een korte viering is in de grote zaal van Lange Wiek 2.
Van 9.45 uur tot 10.30 uur komen we met bewoners bij elkaar om te zingen, te bidden en te luisteren naar woorden uit de Bijbel.
Verschillende voorgangers uit Woerden leiden deze diensten.
De eerstvolgende dienst is 19 juli en de voorganger is dhr. Peter Versloot.
Eveneens doet hij de dienst van 16 augustus.
Deze diensten worden zeer op prijs gesteld door de bewoners.
Na de viering drinken we nog gezellig koffie met elkaar en praten we na.
U bent uitgenodigd om er ook eens bij te zijn !
       Joke Sneep-Oorbeek
 
Pastoraat Pastoraat
Tijdens een predikantsvacature is de taak die de gemeente altijd al heeft, nl. er pastoraal voor elkaar zijn en met elkaar meeleven, des te belangrijker. 
Daarom is de kerkenraad bijzonder verheugd dat we ds. Wim Koerselman bereid hebben gevonden om twee dagdelen per week pastoraal werk te doen. Wim is een meelevend lid van onze gemeente en bij velen van u inmiddels geen onbekende meer. Hij gaat regelmatig voor in kerkdiensten in Woerden, zo ook op Paasmorgen in de Maranathakerk. Wim is emeritus-predikant en ook al jarenlang geen onbekende van Gerrit Schouten. Wim zal uiteraard niet alle taken van Gerrit kunnen overnemen. Hij zal in overleg met Rik Gorter (seniorenpastoraat) en de kerkenraad er proberen te zijn waar en wanneer dat nodig is. 
     Henk de Heer
 
EREDIENSTVAARDIG EREDIENSTVAARDIG
14  juli, 4ezondag na Trinitatis, groen
Maranathakerk 9.30 uur. Vanmorgen nemen de oudste kinderen afscheid van de kindernevendienst. Zij hebben samen met ds. Berkheij, die voorganger is, de dienst voorbereid.
Het is nog niet bekend of de lezing volgens het rooster uit Lucas 10:25-37 zal zijn. (De barmhartige Samaritaan.)
Er is alleen kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 5.
Mevr. Annelies van Zoelen-Kuus zal orgel en/of piano bespelen.
Autodienst Noord: fam. Hulleman(06-40235875); West: dhr. F.H. Veerman (415813)

Om 11.00 uur is er met Lydia Joppe en ds. Berkheij weer een Kerkopschootdienst voor de allerkleinsten (tot 4 jaar) met hun begeleiders.
Van harte welkom allemaal en goede diensten gewenst!

Petruskerk 18.30 uur. Vanavond zal onze oud-predikant ds. S. Janse uit Ameide de dienst leiden. Het orgel wordt bespeeld door drs. Ad van Pelt.
Een gezegende dienst gewenst.
Autodienst Noord: geen ; West: dhr. G. Vos (422237)

21 juli, 5ezondag na Trinitatis, groen.
Petruskerk, 9.30 uur. In deze dienst zal voorgaan pastor Rik Gorter. Organist: Ad van Pelt.
Autodienst Noord: fam. Hoogerbrugge(691309); West: dhr. J.A.van Amstel (508188)

Maranathakerk 18.30 uur. In deze avonddienst gaat weer een oud-predikant voor, ditmaal ds. G.H. Fredrikze uit Harderwijk. Dhr. Kees Bruggeman is de organist.
Een goede dienst gewenst.
Autodienst Noord: fam. Hoogerbrugge(691309); West: dhr. W. van Bodegom (421708)
lees meer »
 
Autodiensten Autodiensten
Mocht u van deze dienst gebruik willen maken, dan graag de dag van tevoren tussen 8.30 en 9.30 uur bellen met de dienstdoende chauffeur.
De wijken Noord en West hebben hun eigen chauffeursdiensten. U wordt dringend verzocht alleen de chauffeurs van uw eigen wijk te bellen.
 
Kinderoppas Kinderoppas

De zorg voor de kinderoppas berust op zo.14 juli in de MK bij Casper Hubers en Anita Hubers; op zo. 21 juli in de PK Antoinette Makkenze en Henriëtte van der Ploeg; op zo. 28 juli in de MK ligt de zorg bij Albertine Schoester en Naomi Stam; op zo. 4 aug. in de PK nemen Rick Zondervan en Mariëlle Zondervan deze zorg op zich; op zo. 11 aug. in de MK Willemijn Muijt en Joëlle Kuus; op zo. 18 aug. in PK nemen Angela/ Erik Veerman en Aukje Straver deze zorg op zich.   

 
Kindernevendienst Kindernevendienst

De leiding van de kindernevendienst is op zo.14 juli in de MK in handen van Ernst Burger en Margriet Veling, voor gr. 6-7-8- geen KND; op zo. 21 juli in de PK hebben Gerjanne Kuus, Nynke Klarenbeek en Elsbeth Harthoorn de leiding; op zo.28 juli in de MK Dorine van Bemmel en Mariska Kroon; op zo 4 aug. in de PK Ernst Burger en Lydia Joppe; op zo. 11 aug. is er geen KND vanwege vakantietijd; op zo. 18 aug. in de PK hebben Tineke Hanemaaijer en Marjan Risseeuw de leiding.

 
Kerkcafé Woerden Kerkcafé Woerden
             
In juli 2014 is het Kerkcafé Woerden van start gegaan met een groep vrijwilligers/sters, werkgroepleden en natuurlijk de bezoekers. Het kerkcafé is een gezamenlijk initiatief van de drie PKN-kerken en de rooms-katholieke parochie.
lees meer »
 
 
 

Inloggen

Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Meditatie


HET LEVEN NA PINKSTEREN
Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer.

Openbaring 21:1


Ons leven begint vol verwondering van alles om ons heen. Wat gaat het leven ons bieden, wat mogen we ervan verwachten, wat is onze plaats in het geheel? We weten het eerst nog niet.
Als we wat ouder worden, beginnen we er iets meer van te begrijpen. Dan merken we ook dat het maar zelden zo is dat we alles bereiken waar we van droomden. In mijn werk als predikant, personal coach en mediator kom ik behalve dankbare mensen ook veel mensen tegen die teleurgesteld zijn. Hoe heeft dit zo kunnen gaan? We droomden van een prachtige loopbaan, van een gezond en feestelijk leven, om zelf iets in de wereld voor anderen te betekenen, en op zijn minst een goed gezin te hebben waar het met al onze kinderen alleen maar goed gaat!
Maar niet alle dromen worden waar. En als ze wel waar worden, blíjft dat niet altijd zo. Soms kijk ik teleurgestelde mensen in hun ogen en zie ik ze denken, om met een tekst van Acda en de Munnik te spreken: “Van al mijn idealen, heb ik alleen het oud worden gehaald”.

De Geest is uitgestort
Hoe kan het toch dat je als christen niet méér van je idealen kunt verwezenlijken. Vanwaar al die teleurstellingen? Met Goede Vrijdag leren we dat Jezus geleden heeft en zelfs gestorven en begraven is. Maar

meer
 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden

Het kerkblad 'Hervormd Woerden' 

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.