PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
Beamerteam Beamerteam

Arthur van Rooijen, diaken in onze wijk, heeft daarnaast ook maar liefst 8 jaar meegedraaid met het Beamerteam Noord / West. Per 1 januari is hij hier mee gestopt. Arthur is zeer actief binnen de kerk en moet af en toe goed plannen, omdat niet al zijn activiteiten tegelijkertijd gedaan kunnen worden. Het werken met de beamer vereist doorzettingsvermogen en kennis van het programma. Arthur heeft zich daar in verdiept en legde contacten bij noodzakelijke updates van de programmatuur. De kerkenraad en zijn collega’s bij de beamer zijn hem veel dank verschuldigd en hebben dat ook met een kleine attentie bekrachtigd! Maar er is een keerzijde. Het vertrek van Arthur betekent dat het Beamerteam met één mens minder de agenda moet vullen. Bij deze doen wij ook een oproep aan gemeenteleden : heeft u interesse om mee te gaan draaien? Meldt u zich! Het is allesbehalve saai en de beamer is een belangrijk onderdeel van de zondagochtenddiensten.
Henk de Heer

 
Aanpassingen wijkkassen Aanpassingen wijkkassen

Vanwege de samenvoeging van de wijken Noord en West verandert er ook een en ander op het gebied van de wijkkassen. Deze worden per 1 januari a.s. samengevoegd. De penningmeester van wijk West, dhr. Erwin Meijer, legt het penningmeesterschap neer. Wij danken hem voor zijn inzet in deze. De bankrekening van wijkkas West zal per genoemde datum worden opgeheven. De penningmeester van wijkkas Noord, dhr. Gert Lekkerkerker, wordt penningmeester van de nieuwe wijk Noord+West. De bankrekening van wijk Noord wordt voortgezet onder de naam Hervormde Gemeente Woerden inz. Wijkkas Noord+West. Afrekenen blijft mogelijk op de eerste maandag van de even maanden of tussendoor via de mail of brievenbus op het adres Jan Sluijtersstraat 20.
       Gert Lekkerkerker

 
Pastoraat Pastoraat
Tijdens een predikantsvacature is de taak die de gemeente altijd al heeft, nl. er pastoraal voor elkaar zijn en met elkaar meeleven, des te belangrijker. 
Daarom is de kerkenraad bijzonder verheugd dat we ds. Wim Koerselman bereid hebben gevonden om twee dagdelen per week pastoraal werk te doen. Wim is een meelevend lid van onze gemeente en bij velen van u inmiddels geen onbekende meer. Hij gaat regelmatig voor in kerkdiensten in Woerden, zo ook op Paasmorgen in de Maranathakerk. Wim is emeritus-predikant en ook al jarenlang geen onbekende van Gerrit Schouten. Wim zal uiteraard niet alle taken van Gerrit kunnen overnemen. Hij zal in overleg met Rik Gorter (seniorenpastoraat) en de kerkenraad er proberen te zijn waar en wanneer dat nodig is. 
     Henk de Heer
 
Autodiensten Autodiensten

Mocht u van deze dienst gebruik willen maken, dan graag de dag van tevoren tussen 8.30 en 9.30 uur bellen met de dienstdoende chauffeur.
Vanaf 1 januari 2020 hebben de wijken Noord en West geen eigen chauffeursdiensten meer. Bij elke dienst ziet u één naam staan. Die persoon kunt u bellen voor vervoer naar de kerk.

 
Bloemendienst West Bloemendienst West

Naar aanleiding van het samenvoegen van Noord en West willen we voor een van de praktische zaken uw aandacht vragen, nl de Bloemendienst.
We willen graag samen verder gaan en vragen daarom gemeenteleden zich aan te melden om de bloemen te bezorgen na de dienst. Naar aanleiding hiervan kunnen we bekijken hoe we er verder vorm aan gaan geven. Voor inlichtingen en aanmelden kunt u contact opnemen met Desiree Miedema tel 422065 of Jaap van Ingen tel 501766.

 
Kerkcafé Woerden Kerkcafé Woerden
             
In juli 2014 is het Kerkcafé Woerden van start gegaan met een groep vrijwilligers/sters, werkgroepleden en natuurlijk de bezoekers. Het kerkcafé is een gezamenlijk initiatief van de drie PKN-kerken en de rooms-katholieke parochie.
lees meer »
 
 
 

Inloggen

Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Meditatie

HOOP EN VERTROUWEN

De hemel verhaalt van Gods majesteit, het uitspansel roemt het werk van zijn handen, de dag zegt het voort aan de dag die komt, de nacht vertelt het door aan de volgende nacht. Toch wordt er niets gezegd, geen woord gehoord, het is een spraak zonder klank. Over heel de aarde gaat hun stem, tot aan het einde van de wereld hun taal.

Psalm 19:2-5a

Wat een loflied voor onze Schepper! Het zicht op de hemel die Gods majesteit laat zien wordt mensen echter op veel plaatsen ontnomen. Sla de krant maar open of kijk naar je eigen leven. Tranen van wanhoop of verdriet kunnen je het zicht ontnemen op de grootsheid van de schepping en de vreugde om de wet die doorklinkt in deze psalm.

Wanhoop en verdriet is zeker niet de toon van deze psalm. Toch was het in de tijd dat deze psalm is geschreven ook niet allemaal pais en vree. De bijbelverhalen zijn hier duidelijk over. Maar de toon van deze psalm is die van hoop en vertrouwen. Iedereen kan het zelf beoordelen. Kijk naar de prachtige schepping. En als je niet kan zien, dan kan je de behaaglijke warmte voelen van de zon op je huid. De natuur vertelt van Gods majesteit. Een prachtige zonsondergang of de zon die schijnt op een pak net gevallen sneeuw en die doet glinsteren alsof er wel een miljoen diamantjes op liggen. Om stil van te worden … De psalmdichter vindt het ook geweldig en toch weet hij nóg wat mooiers. De dichter vindt

meer
 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden

Het kerkblad 'Hervormd Woerden' 

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.