PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
Start Actie Kerkbalans in Wijk West Start Actie Kerkbalans in Wijk West

De actie kerkbalans gaat binnenkort weer van start, zie ook de algemene berichten in Hervormd Woerden. Voor wijk West zullen in de week van 21 januari weer ca. 50 mensen op pad gaan om de envelop van kerkbalans te bezorgen en de antwoordenveloppen  op 28 januari weer op te halen. De komende periode zullen we de kerkbalanslopers weer benaderen met de vraag of zij mee willen doen. Hieronder alvast een overzicht van de data en tijden voor wijk West. 
Zaterdag 19 januari 17.00 uur: Ophalen van de folders en enveloppen in de Maranathakerk.
Maandag 21 – Donderdag 24 januari: Bezorgen van de enveloppen op een zelf te kiezen tijdstip. 
Maandag 28 januari: Ophalen van de antwoordenveloppen en afgeven in de Maranathakerk.
Hoewel we kunnen rekenen op een trouwe groep medewerkers kunnen we altijd extra hulp gebruiken. Vele handen maken licht werk. Heeft u een paar uurtjes beschikbaar om de envelop bij ca. 15 adressen af te geven en weer op te halen neem dan contact op met Walter den Boer ( / 06-43950168) of Hans Harting ( /06-51345033)
Met uw hulp zijn we elk jaar weer in staat om deze actie te organiseren, waarvoor onze oprechte dank!
Walter den Boer en Hans Harting

 

 
Samengaan van de wijken Noord en West Samengaan van de wijken Noord en West

De werkgroep die het samengaan van onze wijken Noord en West voorbereidt wil u graag in elke uitgave van Hervormd Woerden informeren over de vorderingen.
We zijn op 21 december jl. bij elkaar geweest en hebben het Plan van aanpak en de planning afgerond. Ook hebben we de opzet van de Kadernotitie met uitgangspunten voor het beleid van de nieuwe wijk besproken en de beide Plaatselijke Regelingen van Noord en West met elkaar vergeleken. Tijdens de komende vergaderingen van de beide moderamina en de kerkenraden hopen we deze stukken verder inhoud te geven.
De hoofdlijnen van deze stukken willen graag aan u toelichten en met u bespreken tijdens een eerste gemeente-avond over het samengaan.
Noteert u vast dat deze zal worden gehouden op donderdag 14 februari om 20:00 uur in de Maranathakerk. Wij hopen u dan te ontmoeten en ook alle vragen die er leven te beantwoorden en/of te bespreken.

Anniek v.d.Ploeg, Jan Zwaneveld

 
Veel dank! Veel dank!

In dit eerste kerkblad van 2019 wil ik u allen graag een gezegend nieuwjaar toewensen!
Ik hoop dat u/ jij een gezond en inspirerend jaar mag ingaan. Een jaar waarin wij, zowel persoonlijk en als geloofsgemeenschap, heil en zegen mogen ervaren. Tevens wil ik graag u allen heel hartelijk bedanken voor alle goede en mooie nieuwjaarswensen die wij rond de feestdagen hebben ontvangen! 
Een warme groet aan u allen, ook namens Hans, 
Diny Wolters.        
 

 
EREDIENSTVAARDIG EREDIENSTVAARDIG

20 januari, 2e zondag na Epifanie, groen
Petruskerk 9.30 uur. Deze morgen zal ds. J.A. Berkheij de dienst leiden. We maken een begin met het boek Ester. In het eerste hoofdstuk gaat het om de kernwoorden feest en macht: het decor waarin het verhaal zich afspeelt wordt klaargezet. 
De orde van dienst voor deze zondag is opgesteld door Rik Gorter; hij wordt nu ook officieel voorgesteld als pastor van wijk Noord en zal een zegening daarover ontvangen.
Mevr. Annelies van Zoelen is onze organist.
Een gezegend samenzijn gewenst!
Autodienst Noord: fam. Van Dam (434315); West: fam. Verhoef (691573)

Naast de gewone dienst in de Petruskerk is er om 11.00 uur in de Bonaventurakerk een oecumenische dienst. In deze dienst zullen pastor Thijs van Zaal en ds Gerrit Schouten voorgaan. Het thema sluit aan bij de week van gebed om eenheid; “recht voor ogen”.

In de avonddienst om 18.30 uur in de Maranathakerk gaat ds J.C. Minnema uit Zeist voor.
Drs. Ad van Pelt bespeelt het orgel.
Autodienst: dhr. F.H. Veerman (415813)

lees meer »
 
Autodiensten Autodiensten

Mocht u van deze dienst gebruik willen maken, dan graag de dag van tevoren tussen 8.30 en 9.30 uur bellen met de dienstdoende chauffeur.
De wijken Noord en West hebben hun eigen chauffeursdiensten. U wordt dringend verzocht alleen de chauffeurs van uw eigen wijk te bellen.

 
Contactmiddag senioren en belangstellenden Contactmiddag senioren en belangstellenden

Een drieluik over Job
Hoe kan een goede God mensen onschuldig laten lijden? Is God dan niet goed of is Hij machteloos? Is God soms niet opgewassen tegen het kwaad? Zal God dan geen recht doen? Vragen waar we allemaal wel eens tegenaan lopen bij alles wat gebeurd, in ons leven of in deze wereld. In de Bijbel krijgt Job met deze vragen te maken. Op maandag 14, 21 en 28 januari om 20.00 uur in de Maranathakerk zullen we het Bijbelboek Job bespreken en zien hoe Job met deze vragen omgaat. 
U kunt zich opgeven bij Lees het Bijbelboek van te voren eens door. Welkom!
       G. Schouten

 
Openbare belijdenis Openbare belijdenis

In september wil ik weer starten met een nieuwe groep mensen die zich willen oriënteren op het doen van openbare belijdenis. Wie belangstelling heeft om mee te doen kan zich melden bij ds Gerrit Schouten. Tijd en plaats van samenkomst bepalen we in overleg.
       G. Schouten

 
Uit de pastorie Uit de pastorie

Allereerst nog allemaal een goed en gezegend 2013 toegewenst, ook namens Tineke! Veel dank voor alle kaarten en goede wensen die bij ons door de brievenbus gleden. Ik kijk met veel plezier terug op de diensten van de voorbije weken, de kerstmaaltijd en de nieuwjaarsreceptie van afgelopen zondag. Momenten waarop de verbondenheid met God en met elkaar voelbaar is. Zoals u weet heb ik een beroep ontvangen vanuit de Protestantse gemeente Echteld. Er is in deze week van schrijven nog een laatste gesprek en dan willen we vóór zondag 13 januari ons besluit ook nemen en bekend maken. Het zijn voor ons weken waarin we ons realiseren hoeveel contacten er opgebouwd zijn in de afgelopen 10 jaar. Contacten die je niet zomaar van het ene op het andere moment loslaat. Een collega schreef: “Wij weten uit ervaring hoeveel heimwee je in een nieuwe gemeente kunt hebben naar de plaats die je verliet”. Dat is herkenbaar maar daarin weten we ons ook gedragen door God. 
Hartelijke groeten vanuit de pastorie aan het Haagwindeveld. 
Ds Gerrit Schouten

 
Kinderoppas Kinderoppas

De zorg voor de kinderoppas berust op zo.13 jan. in de MK bij Albertine Schoester en Naomi Bastmeijer; op zo.20 jan. in de PK bij Willemijn Muijt en Sophie Bastmeijer en op zo. 27 jan. in de MK bij Marianne Onderwater en Sanne Douqué. 

 
Kindernevendienst Kindernevendienst

De leiding van de kindernevendienst is op zo.13 jan. in de MK in handen van Ernst Burger, Mariska Kroon en Koos Straver; op zo.20 jan. in de PK hebben Dorine van Bemmel, Lydia Joppe en Elsbeth Harthoorn de leiding en op zo. 27 jan. in de MK Gerjanne Kuus, Nynke Klarenbeek en Margriet Velings.

 
Kerkcafé Woerden Kerkcafé Woerden

             
In juli 2014 is het Kerkcafé Woerden van start gegaan met een groep vrijwilligers/sters, werkgroepleden en natuurlijk de bezoekers. Het kerkcafé is een gezamenlijk initiatief van de drie PKN-kerken en de rooms-katholieke parochie.

lees meer »
 
 
 

Inloggen

Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Meditatie

Gods zegen in 2019
Hoeveel nieuwjaarswensen heeft u dit jaar gehad? Het is eigenlijk best een bijzondere gewoonte om elkaar een gelukkig of gezegend nieuw jaar vol heil toe te wensen. Het lukt lang niet altijd om bij al die wensen even echt stil te staan bij hoe de ander eigenlijk het nieuwe jaar inkijkt. Maar het kan wel een moment zijn om elkaar even in de ogen te kijken: thuis, in de familie, binnen vriendschappen, op het werk en ook in de christelijke gemeente. Om met een handdruk de onderlinge verbondenheid te laten voelen.

Het bijzondere is dat God ons eigenlijk elke kerkdienst een gezegende week wenst. En het woord ‘wenst’ is dan veel te zwak uitgedrukt. In de zegen zegt God toe dat Hij ons wil behoeden, genadig wil zijn en vrede wil geven: “De HEERE zegene u en Hij behoede u. De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede.”(Num. 6:24-26). Bij deze zegen wordt
meer
 
Bediening Heilige Doop

Wijk Centrum-Oost: De eerstvolgende doopdienst is op zondag 17 februari 2019 in de Maranathakerk.
Doopzitting is op maandag 11 februari om 20.30 uur in Het Baken. Graag van te voren aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad.


Wijken West en Noord: Zondag 17 februari 2019 om 9.30 uur in de  Petruskerk. Ouders die hun kindje willen laten dopen kunnen contact opnemen met ds. Schouten. In overleg bepalen we een datum voor het doopgesprek.

 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden

Het kerkblad 'Hervormd Woerden' 

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.