PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
UITNODIGING afscheid ds. Gerrit & Tineke Schouten op 6 en 7 april UITNODIGING afscheid ds. Gerrit & Tineke Schouten op 6 en 7 april

Voor in de agenda: 6 en 7 april 
In het weekend van 6 en 7 april nemen we afscheid van onze predikant ds. Gerrit Schouten en zijn vrouw Tineke, vanwege het beroep naar Echteld dat Gerrit heeft aangenomen. We gaan in hem een voorganger missen, die gelooft met hoofd, hart en handen. Die ‘discipelschap’ op de kaart heeft gezet en droomt van een kerk die zich minder richt op organisatie en meer op relatie. Een kerk die meer het karakter van een familie krijgt en die ook haar wortels in de buurt heeft. 

lees meer »
 
Delen en verbinden Delen en verbinden

Even voorstellen: mijn naam is Susanne Versloot-Vermeulen, ik ben getrouwd met Peter en werk bij het Leger des Heils. Zondag 6 januari werd ik bevestigd als ouderling met een speciale opdracht. Die laatste twee woorden roepen leuke en vragende reacties op. Het is een nieuwe functie en dus ook wat pionieren. In verkennende gesprekken met Maarten Snoek en ds Gerrit Schouten over de invulling, is vastgesteld dat ik me richt op ‘delen’en ‘verbinden’(in communicerende, enthousiasmerende en cohesie versterkende zin) en dan met name binnen de gemeente. ‘Delen’ en ‘verbinden’ liggen in elkaars verlengde. ‘Delen’ zie

lees meer »
 
Samengaan van de wijken Noord en West Samengaan van de wijken Noord en West

Leven uit Gods genade

Getuigen in de wereld    Zorgen voor elkaar


De werkgroep die het samengaan van onze wijken Noord en West voorbereidt wil u graag in elke uitgave van Hervormd Woerden informeren over de vorderingen.

Mede met input uit de gemeente-avond van 14 februari heeft de werkgroep de afgelopen weken de concepten afgerond van de Kadernotitie/het Beleidsplan en de nieuwe Plaatselijke Regeling.

Op het moment dat u dit leest zijn deze stukken inmiddels besproken in de vergadering van 

lees meer »
 
Senioren van de wijkgemeente "Woerden West" Senioren van de wijkgemeente "Woerden West"

Op zaterdag 18 mei 2019 organiseert de diaconie van Woerden West het jaarlijkse seniorenuitje.
Zet deze datum alvast in uw agenda.
Details over het seniorenuitje leest u in de volgende editie van Hervormd Woerden (nummer 5).
Vriendelijk groet,
Diaconie Hervormde wijkgemeente Woerden West
      Arthur van Rooijen (06-26366813)

 
EREDIENSTVAARDIG EREDIENSTVAARDIG

24 maart, 3ezondag in de Veertigdagentijd, paars.
Maranathakerk 9.30 uur. Voorganger in de ochtenddienst is ds. G. Schouten. In deze brunchdienst lezen we Johannes 15, over Jezus die zichzelf “de ware wijnstok” noemt. Het thema van de dienst is “taLENTEn”. U leest elders meer info. Organist is dhr. Kees Bruggeman.
Autodienst Noord: fam. Van de Boogaard(418682); West: dhr. J.P. Harting (416907)

Petruskerk 18.30 uur. Deze avond leidt ds. J.A. Berkheij de dienst. We luisteren naar lezingen uit Johannes 12:20-33 en Hebreeën 5:7-9: wat is de macht die Jezus zet tegenover de machten in zijn wereld?
Drs. Ad van Pelt begeleidt ons op het orgel en/of de piano.
Hartelijk welkom en een goede dienst gewenst.
Autodienst Noord: fam. Van de Boogaard(418682); West: dhr. C.E. Burger (425444)

lees meer »
 
Autodiensten Autodiensten

Mocht u van deze dienst gebruik willen maken, dan graag de dag van tevoren tussen 8.30 en 9.30 uur bellen met de dienstdoende chauffeur.
De wijken Noord en West hebben hun eigen chauffeursdiensten. U wordt dringend verzocht alleen de chauffeurs van uw eigen wijk te bellen.

 
Openbare belijdenis Openbare belijdenis

In september wil ik weer starten met een nieuwe groep mensen die zich willen oriënteren op het doen van openbare belijdenis. Wie belangstelling heeft om mee te doen kan zich melden bij ds Gerrit Schouten. Tijd en plaats van samenkomst bepalen we in overleg.
       G. Schouten

 
Uit de pastorie Uit de pastorie

Ik kijk terug op een mooie scholendienst voorbereid met de kinderen van de pr Constantijnschool. Er was veel inbreng van de kinderen zelf. Altijd weer leuk om als predikant op school te zijn. 
Ondertussen begint de tijd in Woerden voor ons snel te korten. Er komen steeds meer laatste dingen die ik doe. De komende weken zullen in het teken staan van afscheid nemen en afronden. Mijn werkkamer is ondertussen veranderd in een magazijn vol met lege verhuisdozen. Die moeten de komende weken volgepakt worden met boeken en huisraad. Maar ook in Echteld moet het nodige geregeld worden zoals de intrededienst, het preekrooster, de pastorie en de invulling van het Paas triduüm dat ik nog samen met de oud-predikant Wya de Kam doe. Zo leven we steeds meer in twee werelden. We kijken terug op wat geweest is en we kijken vooruit naar wat komt. Dan is het mooi om te zingen met de woorden van psalm 27: “Wijs mij de wegen die ik zal betreden, maak nu de paden effen voor mijn voet”. 
Hartelijke groeten vanuit de pastorie aan het Haagwindeveld, 
         Ds. Gerrit Schouten

 
UIT DE KERKENRAAD UIT DE KERKENRAAD

Twee onderwerpen domineerden de kerkenraadsvergadering van 17 januari: het vertrek van ds. Gerrit Schouten en het samengaan met wijk Noord. Maar eerst hoorden we hoe Lucas 2:21 vermeldt dat Jezus zijn naam krijgt en daarmee tevens zijn taak: redder.
Ds. Gerrit Schouten gaf een verslag van het traject dat leidde tot het beroep uit Echteld. Dit voelde als Gods weg voor hem, na 10 jaar in Woerden en nog zo’n 8 jaar tot het emeritaat. De kerkenraad betreurt uiteraard zijn vertrek maar gunt hem ook van harte zijn plaats in Echteld. De afscheidsdienst is voorzien voor 7 april en de intrede in Echteld voor 14 april. Er wordt een commissie gevormd voor het afscheid. Ook zullen vier mensen de nodige voorbereidingen treffen voor een snelle start van het beroepingswerk, waaronder de vorming van een brede beroepingscommissie.
Over het samengaan van de wijken West en Noord bespraken we een herzien plan van aanpak dat de algehele gang van zaken betreft, en een kadernotitie die aangeeft welk beleid de samengevoegde wijk wil voeren. Hier concentreerde het gesprek zich op de uiteenlopende pastorale identiteit wat betreft het inzegenen van niet-traditionele huwelijken, op de inrichting van het pastoraat en op de herkenbare ontmoetingsplek voor de geloofsgemeenschap. Opnieuw werd benadrukt dat de aanpak moet aansluiten bij de vorming van de Protestantse Gemeente Woerden. Op 14 februari wordt een eerste gemeenteavond gehouden om de gemeenteleden te informeren en hun vragen en opmerkingen te vernemen over de voorgenomen samenvoeging.
          Arjan Polderman
 

 
Kinderoppas Kinderoppas

De zorg voor de kinderoppas berust op zo.17 mrt. in de PK bij Angela/Erik Veerman en Henriëtte van der Ploeg; op zo. 24 mrt. in de MK bij Rick Zondervan en Mariëlle Zondervan en op zo. 31 mrt. in de PK bij Willemijn Muijt en Joëlle Kuus. 

 
Kindernevendienst Kindernevendienst

De leiding van de kindernevendienst is op zo.17 mrt. in de PK in handen van Tineke Hanemaaijer, Mariska Kroon en Maron Roelofsen; op zo.24 mrt. in de MK hebben Daniëlle Douqué, Lydia Joppe en Margriet Velings de leiding en op zo. 31 mrt. Ernst Burger, Nynke Klarenbeek en Koos Straver.

 
Kerkcafé Woerden Kerkcafé Woerden

             
In juli 2014 is het Kerkcafé Woerden van start gegaan met een groep vrijwilligers/sters, werkgroepleden en natuurlijk de bezoekers. Het kerkcafé is een gezamenlijk initiatief van de drie PKN-kerken en de rooms-katholieke parochie.

lees meer »
 
 
 

Inloggen

Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Meditatie

Van Betlehem tot Jeruzalem
Uit jou, Betlehem in Efrata, te klein om tot Juda’s geslachten te behoren, uit jou komt iemand voort die voor mij over Israël zal heersen.... 
Micha 5:1

Rond de kersttijd hebben we veel gesproken en vooral gezongen over Betlehem. Het is Micha die deze stad
opnieuw in de schijnwerpers plaatst. Niet als stad van het verleden, maar als stad van de toekomst. Maar hoe
zit het dan met Jeruzalem. Dat was toch al de grote stad in de tijd van Micha? Hoe gaat God eigenlijk om
met alles wat tot stand gekomen is in zijn geschiedenis met mensen? Wordt alles wat we samen met God meegemaakt hebben en wat op de een of andere wijze door ons zondig leven niet meer puur en rein is gewoonweg uitgeveegd en begint God opnieuw? Is Jeruzalem nog de stad van David?

Het is juist nadat Micha geprofeteerd heeft over de deplorabele staat van de stad Jeruzalem, dat hij begint
te spreken over Betlehem. Jeruzalem is niet de eerste stad die verbonden wordt met de naam van koning David.
Toen David nog een veelbelovende herdersjongen was, woonde hij in 
meer
 
Bediening Heilige Doop

Wijk Centrum-Oost: Wijk Centrum-Oost: De eerstvolgende doopdienst is op zondag 7 april 2019 in de Petruskerk.
Doopzitting is op dinsdag 2 april om 20.30 uur in Het Baken. Graag van te voren aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad.


Wijken West en Noord: n.n.b.

 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden

Het kerkblad 'Hervormd Woerden' 

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.