PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
Pastoraat in verwarrende tijden Pastoraat in verwarrende tijden

Het zijn verwarrende tijden. Velen ervaren ook angst. Dat horen we in gesprekken en je leest en hoort het in de media. In ons werk is er ook veel veranderd. Zo gaan kringen niet door en bezoeken worden niet meer gebracht of slechts in heel hoge uitzondering. Ook de kerkdiensten zijn zo anders geworden. Een lege kerk op zondagmorgen met uitzondering van voorgangers, de organist of nu beter gezegd de pianist, enkele ouderlingen en diakenen en natuurlijk de koster en iemand van het beamerteam. Zo’n ongewone situatie en wat is het dan toch mooi dat de kerkdiensten via beeld en geluid meebeleefd kunnen worden. Wat is het bijzonder dat we hierin samen met wijk Centrum/Oost kunnen gaan. Samen oplopen op weg naar Gods Koninkrijk. Dat laatste willen we ook graag doen als gemeente! Nu misschien wel meer dan ooit in deze tijd van afstand bewaren en elkaar fysiek niet ontmoeten. In plaats van bezoeken voeren we nu telefoongesprekken. En we nodigen u uit om ook zelf te bellen. Neem gerust zelf het initiatief en bel.
Rik Gorter is bereikbaar op 06-30919525 en via e-mail .
Ds. Wim Koerselman is te mailen en te bellen 0348-508140.
Ds. Hans Berkheij is langzamerhand herstellende van een zware griep, maar inmiddels weer bereikbaar via 0348-795233 en .

           Hans Berkheij, Wim Koerselman en Rik Gorter

 
Pastoraat wijk West Pastoraat wijk West
Wijk West bestaat in Hervormd Woerden eigenlijk niet meer, nu wijk Noord en West samen zijn gegaan. Maar voorlopig blijft wijk West toch nog een eigen pastorale eenheid. Een wijk met heel veel enthousiaste vrijwilligers, met ouderlingen en diakenen, maar zonder eigen wijkpredikant. 
Zoals u weet, heeft de kerkenraad hierin voorzien en mag ik, zolang de vacature van ds. Schouten niet is vervuld, ‘waarnemend’ predikant zijn voor het pastoraat. En ik doe dat met veel vreugde. Met plezier werk ik daarbij samen  met kerkelijk werker Rik Gorter, hij bezoekt zoals u weet gemeenteleden van 75 en ouder. Gemeenteleden onder de 75 jaar vallen onder mijn pastoraat.  Wanneer u hiertoe behoort en een gesprek met een predikant wenst, kunt u mij bellen (0348508140) of mailen (
       Wim Koerselman

 
 
Wijkberichten van wijk west Wijkberichten van wijk west

Klik hier voor meer berichten  en informatie van wijk west.  U vindt hier ook de berichten vanuit de pastorie en het seniorenpastoraat.

 

 
Hervormde Wijkgemeente Woerden-West Hervormde Wijkgemeente Woerden-West

De Hervormde Wijkgemeente Woerden-West is een confessionele gemeente die een verscheidenheid in geloofsbeleving van behoudend tot evangelisch kent. De gemeente stelt prijs op een Bijbelse prediking waarbij het woord van God centraal staat. Hedendaagse vragen en ontwikkelingen komen aan de orde om het woord van God te verbinden met de dagelijkse praktijk. De gemeente staat open voor nieuwe liturgische vormen en er wordt gewerkt aan meer variatie in de diensten om zodoende verschillende doelgroepen te bereiken. Voor randkerkelijken, nieuwe gemeenteleden, jeugd, ouderen en mensen die de weg naar de kerk wat minder goed weten te vinden, willen wij een meer inspirerende en uitnodigende gemeente zijn. De missionaire rol in onze gemeente wordt door alle facetten van het werk beter herkenbaar gemaakt. Met de leden van de PKN-gemeenten wordt op die punten, waar dit voor de gemeente meerwaarde heeft, samenwerking gezocht.

Predikant: vacant


Seniorenpastoraat :  Dhr. H. (Rik) Gorter
tel. 06 30 919 525
e-mail
Mijn werkdagen zijn op dinsdag, woensdag en donderdag.

 
 
 

Inloggen

Meditatie

BREEKBAAR PASEN
We leven toe naar Pasen, door de diepte van het lijden van Jezus heen. Deze weg door de diepte heen krijgt dit jaar een bijzondere lading door de coronacrisis. We hebben te maken met grote bezorgdheid, onzekerheid en angst om het coronavirus. We denken aan de zieken en aan de families die getroffen zijn door overlijden in hun kring. Hoe intens verdrietig en aangrijpend zijn deze situaties. Het is ons gebed dat zij in deze diepte de nabijheid van God mogen ervaren.
Maar de diepte gaat verder. We worden op onszelf en een kleine kring naasten teruggeworpen. Nog breder is de impact enorm: op werk, school, ons zorgstelstel, de dagelijkse boodschap. Op tal van manieren wordt er geschud aan de grondvesten van ons bestaan. We worden erbij stilgezet hoe kwetsbaar we zijn.

Afhankelijk
Jezus heeft zijn kwetsbaarheid intens doorleefd, tot in de dood. Zo wilde hij één zijn met de mensen en de wereld. Kwetsbaar als hij was heeft hij in Getsemané uitgesproken dat hij zijn leven legde in de handen van God. Dat was ook zijn laatste schreeuw aan het kruis. Hij gaf zich over in het

meer
 
OVERBELASTING KERKOMROEP

In veel gemeenten zullen veel meer luisteraars via Kerkomroep aangesloten zijn dan normaal. Dit kan leiden tot overbelasting van de website van Kerkomroep. Het zou goed kunnen zijn dat u geen verbinding kunt maken met de live uitzending. Als volgen op de computer niet lukt, kunt u smartphone of tablet proberen, of andersom. Niet alle browsers werken even goed samen met kerkomroep.nl; het proberen van een andere browser kan misschien helpen. U kunt prima de uitzending op een later moment terugluisteren. Als er gespreid geluisterd wordt, zal dat de snelheid ten goede komen. Achteraf kunt u de kerkdienst ook downloaden en afspelen wanneer dat u uitkomt.

 
Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden


Het kerkblad 'Hervormd Woerden' 

 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.