PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
Wijkkas Wijkkas

Alle vier de wijken beschikken over een wijkkas. Hieruit worden de specifieke wijkactiviteiten bekostigd zoals :
• Attenties en bloemen ter gelegenheid van huwelijksjubilea, ziekte, verjaardagen ouderen, nieuw ingekomen leden.
• Bejaardenmiddagen, bejaardenreis, kerst- en paasmaaltijden.
• Ondersteuning commissie geloofsopvoeding.
• Ondersteuning start winterwerk.
• Koffiedrinken na de dienst.
• Uitgaven ten behoeve van de eredienst.
• Attentie dopelingen

Allemaal activiteiten die wellicht niet zo opvallen, maar die door een grote groep vrijwilligers worden verzorgd. De financiën, die hiervoor nodig zijn komen allemaal uit de wijkkas. Indien wij willen dat al deze activiteiten doorgang kunnen blijven vinden dan zijn daar financiële middelen voor nodig.

Als u een aandeel van deze kosten mee wilt helpen dragen, kunt u uw bijdrage storten op:  
NL 74 FVLB 0226 8065 10 t.n.v. Penningmeester Wijkkas Noord.
(nieuw nummer)
De kas wordt beheerd door dhr. G. Lekkerkerker, tel. 415224 e-mail

terug
 
 
 

Inloggen

Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Meditatie

DE ROUWSLUIER AFGENOMEN
En Hij zal op deze berg verslinden de sluier waarmee het gezicht van alle volken omsluierd is, en de bedekking waarmee alle naties bedekt zijn. Hij zal de dood voor altijd verslinden, de Heere HEERE zal de tranen van alle gezichten afwissen …

Jesaja 25:7-8a

Steeds weer schildert Jesaja het komende Koninkrijk in schitterende kleuren. Zo ook in Jesaja 25. Een visioen van een feestmaal dat zal worden aangericht op de berg Sion voor alle volken. In Gods Naam mag Jesaja verkondigen dat de smaad van Zijn volk Israël weggenomen zal zijn van de hele aarde en dat de mensen bevrijd zullen worden uit hun rouwsituatie. Want God zal de dood verslinden. En dat voor altijd en eeuwig. Je kunt van zo’n belofte erg blij worden. Maar onze reactie zou ook een andere kunnen zijn. Want: hoeveel eeuwen is het al niet geleden dat dit gezegd werd? En wat is er veranderd? Wat heb ik eraan als er thuis niemand meer op mij wacht …
Verdriet, eenzaamheid, angst en pijn zijn nog geen voltooid verleden tijd, ook niet voor de gelovigen. De feestgangers komen met betraande ogen aan op de berg Sion. De HEERE wacht hen daar op als de grote Gastheer. Als Hij dan de sluier wegneemt, wordt het betraande gezicht zichtbaar. Maar met een oneindig teer gebaar, zoals een 

meer
 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden

Het kerkblad 'Hervormd Woerden' 

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.